SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
12
Junior MMA (5:30 PM-6:30 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
34
Junior MMA (6:00 PM-7:00 PM)

Advanced Junior Karate (6:00 PM-7:00 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
567
Junior MMA (9:00 AM-10:00 AM)

Tiny Tigers (10:00 AM-11:00 AM)
89
Junior MMA (5:30 PM-6:30 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
1011
Junior MMA (6:00 PM-7:00 PM)

Advanced Junior Karate (6:00 PM-7:00 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
121314
Junior MMA (9:00 AM-10:00 AM)

Tiny Tigers (10:00 AM-11:00 AM)
1516
Junior MMA (5:30 PM-6:30 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
1718
Junior MMA (6:00 PM-7:00 PM)

Advanced Junior Karate (6:00 PM-7:00 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
192021
Junior MMA (9:00 AM-10:00 AM)

Tiny Tigers (10:00 AM-11:00 AM)
2223
Junior MMA (5:30 PM-6:30 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
2425
Junior MMA (6:00 PM-7:00 PM)

Advanced Junior Karate (6:00 PM-7:00 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
262728
Junior MMA (9:00 AM-10:00 AM)

Tiny Tigers (10:00 AM-11:00 AM)
2930
Junior MMA (5:30 PM-6:30 PM)

Isshin Ryu Karate (7:00 PM-8:00 PM)
31